Tradycje wspólnego muzykowania są wpisane w krajobraz śląski od pokoleń, stanowiąc nierozerwalny element kultury muzycznej regionu. Tradycji, która tak pieczołowicie kultywowana, potrafiła do dnia dzisiejszego przetrwać liczne zawieruchy wojenne oraz nie zawsze łaskawe dla kultury i sztuki transformacje ustrojowe. Na Śląsku rozwinęły się szczególnie dwa rodzaje zespołów muzycznych: orkiestry dęte i chóry lub zespoły śpiewacze.

Pomysłodawcą i twórcą orkiestry jest Przemysław Ślusarczyk – opolski kompozytor, dyrygent, animator kultury. Pomysł na stworzenie takiego zespołu zrodził się w pierwszych dniach stycznia 2006 roku. Bezpośrednim impulsem do działania był występ Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu; prowadzonej także przez dyrygenta, podczas uroczystego rozdania dyplomów na Wydziale Elektroniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej na zaproszenie jego Dziekana.

Pierwsze przygotowania rozpoczęły się pod koniec stycznia 2006 roku. Po przedstawieniu Jego Magnificencji projektu, planu rozwoju ogłoszono oficjalny nabór do orkiestry, wkrótce rozpoczęto regularne próby. Grupa studentów Politechniki Opolskiej wzmocniona o Orkiestrę Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu zadebiutowała koncertem przed licznie przybyłą publicznością 4 maja 2006 roku podczas Święta Politechniki Opolskiej, który odbył się w uczelnianym II kampusie.

Od samego początku orkiestra regularnie koncertuje na terenie miasta Opola i w kraju w ramach autorskich cyklów: „Muzyczne impresje” , „Z orkiestrą po zamkach i pałacach” oraz w nowatorskich formatach: „Opolski Ekspres Dęty” i „Z orkiestrą po Odrze”. Te trzy ostatnie imprezy zostały nagrodzone wyróżnieniem - Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Opolskiego 2013. W 2020 roku "Opolski Ekspres Dęty" otrzymał nagrodę "Opolska Marka 2019" w kategorii 'promocja regionu'.

W 2010 roku orkiestra zdobyła II nagrodę w XVIII Przeglądzie Orkiestr Mniejszości Niemieckiej - Leśnica 2010 w Lichyni.

Siedzibą zespołu i miejscem prób jest sala prób nr 45 w Zespole dydaktycznym "Łącznik" przy ulicy Mikołajczyka 16. Nieprzerwanie trwa także nabór do orkiestry.